ส.ทร.วิทยุเสียงจากทหารเรือ.8 AM 1170 พิษณุโลก - AM 1170 - Phitsanulok

Phitsanulok - Thailand - Thaï

Suggest an update

Visitez le site de la station de radio

Facebook

57678, 57671, 0 2393 5396, 52 058

อยู่ภายในฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย

navyradio.n@hotmail.com, navyradio@navy.mi.th