ABP Majha - Mumbai, India - Regardez en ligne

The number 1 Marathi News channel

Visitez le site de la station de télévision

+91 22 66630000

Star News Centre, Off Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.

Pas de critiques encore. Soyez le premier à en faire une!
Invité
Invité

Invité

कालही मनसेत होतो. आजही मनसेत आहे. उद्याही मनसेतच राहणार आहे. आख़्ख जगजरी राज साहेबांच्या विरोधात गेलतरीपण मी राज साहेबांच्या बरोबरच राहणार.. मनसे चा झेंडा हातात धरायला ह्रदयात आग लागते मनगटात अब्जावधी हत्तीच बळ लागते मनसेचा झेंडा धरणं म्हणजे येड्या गबाळ्याच काम नव्हे कारण त्यासाठी पाठीवरती Glenmore राज साहेबांचा हात लागतो. जय महाराष्ट्र..!!! जय मनसे..

mai 16, 2014, 11:32 matin GMT