BNT - BNT World - Sofia, Bulgaria - Regardez en ligne

Visitez le site de la station de télévision

+359 02 9830013

29 San Stefano str. 1504 Sofia, Bulgaria

Streema user avatar

От скоро използвам станцията и нямам пълна представа за максималният и капаците,относно информационните и комуникационни параметри!Но до тоя миг съм доволен от обслужването при търсене и други функции инсталирани в нея.Тепърва я опознавам,след време може би ще имам по-правдоподобно мнение относно нея!

Streema user avatar

Sans commentaires

This website uses cookies for analytics and personalization. Click here to learn more or change your cookie settings. By continuing to browse, you agree to our use of cookies.